Liečba sietnice a sklovca – Síť očních klinik Lexum
Liečba sietnice a sklovca

Sietnica je najdôležitejšia časť oka. Je to miesto, kde vzniká obraz. Jej ochorenia sú veľmi závažné a často vedú k strate zraku. Najčastejšou príčinou straty a vážneho poškodenia zraku v Európe je vekom podmienená makulárna degenerácia sietnice. Rozšírené sú taktiež ďalšie ochorenia sietnice a sklovca. V našom očnom centre ponúkame liečbu vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly (VPDM), odlúpnutia sietnice, diabetickej retinopatie, makulárnej diery a ďalších chorôb makuly alebo sklovcových zákalov.

Chcem sa objednať

Ochorenia sietnice a sklovca a ich liečba

Ochorenia sietnice patria medzi najzávažnejšie očné choroby. Často môžu viesť až k strate zraku. Veľmi dôležitá pre ich liečenie je včasná diagnostika. Nepodceňujte preto pravidelné kontroly u očného lekára. Úspech liečby následne závisí nielen od odbornej starostlivosti lekára, ale aj od disciplinovanosti pacienta. Medzi najčastejšie ochorenia sietnice a sklovca patria vekom podmienená makulárna degenerácia, odlúpnutie sietnice, diabetická retinopatia a sklovcové zákaly.

Prečo si zvoliť očnú kliniku LEXUM?

  • Spolupracujeme so všetkými tuzemskými zdravotnými poisťovňami.
  • Zakladáme si na osobnom prístupe a odporúčame najlepšie riešenie pri minimalizácii záťaže pacienta.
  • Poskytujeme liečbu na najvyššej technickej úrovni a vykonávame najšetrnejšiu bezstehovú mikrochirurgiu.
  • Centrum pre liečbu sietnice a sklovca funguje v sieti kliník Lexum viac než 15 rokov.
  • Máme stabilný tím špičkových lekárov a špecialistov.
  • Pri diagnostike ochorení sietnice využívame najmodernejšie vyšetrovacie metódy.

Vekom podmienená makulárna degenerácia

Ide o veľmi závažné ochorenie centrálnej časti sietnice, ktoré môže v priebehu niekoľkých týždňov viesť až k strate zraku. Viac informácií o ochorení a možnostiach liečby na očných klinikách Lexum si prečítajte tu.


Odlúpnutie sietnice

Ide o pomerne časté ochorenie oka, ktoré spôsobuje trhlina v sietnici. Odlúpnutie sietnice sa prejavuje tmavou clonou, ktorá postupne zatieňuje zrak. Predchádzať mu môžu záblesky pozorované najmä za šera. Objavujú sa tiež husto padajúce sadze či vločky, čo sú krvinky z natrhnutej cievy. Odlúpenú sietnicu je možné znovu prichytiť, kľúčová je ale jej včasná diagnóza a lekárska pomoc.


Diabetická retinopatia

Diabetická retinopatia je cievne ochorenie sietnice, ktoré môže skončiť závažnou poruchou zraku až slepotou. Vzniká u diabetikov kvôli vysokej hladine glukózy v krvi a následnému upchávaniu a poškodeniu jemných ciev sietnice. Toto ochorenie je spočiatku bez príznakov. Dôležité sú preto pravidelné preventívne vyšetrenia sietnice u diabetikov. Rozvinuté komplikácie diabetickej retinopatie riešime pomocou laserovej operácie alebo pars plana vitrektómie. Ide o mikrochirurgickú operáciu spočívajúcu v odstránení sklovca.


Sklovcové zákaly

Zákalky v sklovci sú malé, voľne sa pohybujúce zrazeniny. Postihnutým okom potom vnímame rôzne tiene, škvrny, pavučinky, čierne bodky, vločky, plávajúce mušky a podobne. Všetky tieto prejavy potom obťažujú a bránia v práci, čítaní alebo riadení auta. Sklovcové zákaly odstraňujeme buď klasickým chirurgickým zákrokom nazývaným vitrektómia, alebo menej invazívnym laserovým ošetrením sklovca – laserovou vitreolýzou. Chirurgické odstránenie zákalov trvá asi 10-20 minút a operáciu vykonávame bez použitia jediného stehu. Pri laserovej vitreolýze používame špeciálny prístroj určený na odstraňovanie (odparovanie) sklovcových zákalkov. Ošetrenie trvá 20–40 minút a je nebolestivé. Sklovcové zákaly nemožno laserom odstrániť, ak sú príliš veľké alebo sú príliš blízko sietnice. Ani na nezreteľne, neostro ohraničené zákaly alebo na liečbu iba hmlovitého zakalenia sklovca táto metóda nie je vhodná.


Ostatné ochorenia sietnice

Sietnica môže trpieť rôznymi dedičnými chorobami, ochorením ciev alebo zápalmi. Poruchy rozhrania sklovca a sietnice ako sú makulárna diera, makulárna membrána a podobne spôsobujú neostré videnie, škvrny v zornom poli, deformácie obrazu a ďalšie poruchy videnia. Choroby vitreoretinálneho rozhrania riešime väčšinou chirurgicky. Úspešnosť operácií je veľmi vysoká.


Komplikácie spojené s šošovkou

Šošovka sa môže vychýliť zo správnej polohy, napríklad po úraze. V takých prípadoch vykonávame vitrektómiu (odstránenie sklovca), odstránenie šošovky a jej nahradenie šošovkou umelou.


Vstupné vyšetrenie

Pri každom ochorení sietnice a sklovca vykonávame dôkladné vstupné vyšetrenie, ktoré zahrňa:

stanovenie zrakovej ostrosti
meranie vnútroočného tlaku
biomikroskopiu rozšírenou zrenicou
farebnú fotografiu sietnice
nepriamu oftalmoskopiu
optickú koherentnú tomografiu (OCT)
OCT angiografiu a ďalšie špeciálne vyšetrenia

Mám záujem o vyšetrenie

Pokiaľ máte záujem o vyšetrenie na našej klinike, radi vás objednáme.


Skúsenosti pacientov

Kliniky pre vašu liečbu