MUDr. Věra Kalandrová – Síť očních klinik Lexum

MUDr. Věra Kalandrová

primárka a manažérka očnej kliniky Lexum v Brne a vedúca lekárka Centra liečby katarakty na očnej klinike Lexum Brno

MUDr. Věra Kalandrová sa špecializuje predovšetkým na 

  • mikroincízne operácie sivého zákalu a
  • korekciu vysokých a komplikovaných dioptrických chýb vnútroočnými šošovkami všetkých typov.
  • venuje sa aj laserovým operáciám dioptrických chýb najmodernejšími metódami, liečbe keratokónu vrátane implantácie intrastromálnych prstencov pomocou femtosekundového lasera,
  • ďalej plastickým operáciám viečok a iným extraokulárnym výkonom.

V ambulantnej praxi vykonáva všetky dostupné vyšetrenia a ošetrenia vrátane ultrazvukovej diagnostiky, OCT, laserových zákrokov pri sekundárnej katarakte, glaukóme, ochoreniach sietnice a ďalších. Pani primárka pravidelne prednáša na odborných oftalmologických akciách a podieľa sa na odbornom doškoľovaní mladých lekárov.

Je členkou Českej lekárskej komory, ČLS JEP, Českej oftalmologickej spoločnosti, Českej spoločnosti refrakčnej a kataraktovej chirurgie a Európskej spoločnosti kataraktovej a refrakčnej spoločnosti (ESCRS).