O LEXUM – Síť očních klinik Lexum
O LEXUM

Sieť očných kliník, ambulancií a optík Lexum sa stará o zrak svojich klientov od roku 1993. Na našich pracoviskách bolo vykonaných už viac než 650 000 zákrokov. Skúsený tím lekárov, zdravotných sestier, optometristov, sanitárov, recepčných a administratívnych pracovníkov sa spoločne podieľa na vysokej kvalite starostlivosti o našich klientov a pacientov.

Sieť očných kliník, ambulancií a optík poskytuje komplexné a prémiové služby v oblasti oftalmológie už 30 rokov. Medzinárodná štúdia kvality ECOS zaradila Lexum medzi najlepšie európske kliniky. Od roku 2014 je súčasťou medzinárodnej skupiny Optegra Group, ktorá aktuálne prevádzkuje 31 najmodernejších očných kliník a 32 očných ambulancií vo Veľkej Británii, Českej republike, Poľsku a Slovenskej republike. Od roku 2023 je súčasťou najväčšieho celoeurópskeho investora do zdravotníctva, spoločnosti MidEuropa.

Ako jeden z najväčších poskytovateľov oftalmologickej starostlivosti má Lexum na českom a slovenskom trhu unikátne postavenie. Zaoberá sa všetkými segmentmi očnej medicíny – liečbou sivého zákalu, vekom podmienenej makulárnej degenerácie, chirurgiou sietnice a sklovca, transplantáciou rohovky, refrakčnou a laserovou chirurgiou, liečbou zeleného zákalu, škúlením, plastickými operáciami a ďalšími.

Vedenie spoločnosti

PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M.

Konateľ

Zobraziť viac

Mgr. Lenka Tomanová

Konateľka

Zobraziť viac