Cenník – Síť očních klinik Lexum
Cenník

Vieme, že najlepšie výsledky vašej liečby a spokojnosti dosiahneme iba osobným prístupom a poznaním vášho životného štýlu.
Náš skúsený a profesionálny tím očných špecialistov vám odporučí to najlepšie riešenie „na mieru“ pre vaše oči.

Chcem sa objednať

Operačné zákroky a vnútroočné šošovky pri operácii sivého zákalu


OPERAČNÉ ZÁKROKY A VNÚTROOČNÉ ŠOŠOVKY PRI OPERÁCII SIVÉHO ZÁKALU PRE POISTENCOV POISŤOVNÍ VšZP, Dôvera, Union Cena
Operácia sivého zákalu s implantáciou štandardnej monofokálnej umelej vnútroočnej šošovky BEZ DOPLATKU
Použitie špeciálnej šošovky s videním do diaľky s ochrannými filtrami a kontrastnou citlivosťou od 95 € / 1 oko (poistenci ZP UNION od 85 €)
Použitie špeciálnej šošovky s videním do diaľky a na stred bez okuliarov - viacohnisková šošovka 300 € / 1 oko (poistenci ZP UNION 275 €)
Použitie špeciálnej šošovky s videním bez závislosti na okuliaroch - trifokálna šošovka od 650 € / 1 oko
Použitie špeciálnej šošovky s videním bez astigmatizmu (do -2 dioptrií rohovkového astigmatizmu) - torická asférická šošovka 175 € / 1 oko
Individuálne vyšetrenie pred implantáciou špeciálnej šošovky 125 € / 1 oko
Ostatné operačné zákroky (operácia glaukómu, sekundárnej katarakty, laserovanie sietnice) BEZ DOPLATKU
Safe Vision System 5 € / 1 oko

Ambulantné výkony


AMBULANTNÉ VÝKONY - NEHRADÍ ZP Cena
OCT vyšetrenie (vyšetrenie sietnice na očnom tomografe) 15 €/ 1 oko ; 30 € /obe oči 
(poistenci ZP UNION a Dôvera v zmysle zmluvných podmienok ZP)
Vyšetrenie a konzultácia pre samoplatcu
(Subjektívne stanovenie sférickej refrakcie, vyšetrenie vízu do diaľky a do blízka, objektívne stanovenie refrakcie automatickým refraktometrom, bezkontaktná tonometria, pachymetria rohovky, vyšetrenie sietnice oftalmoskopom, vyšetrenie predného a stredného segmentu oka štrbinovou lampou lekárom, fotodokumentácia očného pozadia) 50 € 
Kontrolné vyšetrenie pre samoplatcu - podľa rozsahu výkonov kontrolného vyšetrenia od 10 €
Posudok o  zdravotnej spôsobilosti na vodičský preukaz vrátane vystavenia potvrdenia 40 € (poistenci ZP UNION 0 €)
Posudok o zdravotnej spôsobilosti na držanie zbrane, zbrojného pasu vrátane vystavenia potvrdenia 50 € (poistenci ZP UNION 0 €)
Posudok o zdravotnej spôsobilosti do zamestnania vrátane vystavenia potvrdenia (práca s PC) a posudok o zdravotnej spôsobilosti na štúdium vrátane vystavenia potvrdenia 20 € (poistenci ZP UNION 0 €) 
Posudok o zdravotnej spôsobilosti do zamestnania (vysokozdvižný vozík, zváranie, práca s bremenami) vrátane vystavenia potvrdenia 40 € 
Vydanie potvrdenia na súdne konanie, vypísanie poistky a trvalé následky 50 € 

Kozmetické zákroky


KOZMETICKÉ ZÁKROKY - NEHRADÍ ZP Cena
Veruky - odstránenie od 40 € podľa rozsahu
Ostatné zákroky v okolí oka (chala) od 60 € podľa rozsahu
Plastika horných viečok / plastika dolných viečok 500 € (poistenci ZP UNION 420 €) / 550 € za obidve oči

Očné produkty


OČNÉ PRODUKTY Cena
MacuShield 30 tbl / 90tbl – výživový doplnok 17 € (poistenci ZP UNION 15 €) / 43 € (poistenci ZP UNION 41 €)
Očné kvapky VitaPos a očné kvapky Hylo FRESH / Očné kvapky HYLO COMOD 10 € / 12 €
Posiforlid – samoohrievacia maska na oči 14 € 
Predaj vybraných produktov sa riadi zákonom č. 56/2018 o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cenník samoplatcov


CENNÍK SAMOPLATCOV (NEPOISTENÍ, CUDZINCI, NEHRADENÁ ZS) Cena
Operácia sivého zákalu 400 €/ 1 oko
Použite vnútroočnej šošovky pri operácii sivého zákalu od 105 € / 1 oko
Koagulácia sietnice laserom 200 €/ 1 oko
SLT 290 €/ 1 oko
Laserová iridotómia 290 €/ 1 oko
Odstránenie druhotného sivého zákalu 200 €/ 1 oko
Odstránenie nádorov v okolí oka 100 €
Operácia PRELEX 400 €/ 1 oko
Použitie špeciálnej vnútroočnej šošovky pri operácii PRELEX od 150 €/ 1 oko
Individuálne vyšetrenie pred implantáciou špeciálnej šošovky 400 €/ 1 oko
Plugy od 50 €/ 1 oko
Mydrane 15 €/ 1 oko
Limbal Relaxing Incision - LRI 50 €/ 1 oko
ZEPTO technológia 230 €/ 1 oko
Laserová vitreolýza – max. 2 procedúry 180 € / 1 oko

Ambulantná starostlivosť - ŠAS - výkony hradené z verejného zdravotného poistenia


AMBULANTNÁ STAROSTLIVOSŤ - ŠAS - VÝKONY HRADENÉ Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA (ak sú na pracovisku vykonávané)
Subjektívne stanovenie sférickej refrakcie. Subjektívne stanovenie sférickej refrakcie s určením centrálnej zrakovej ostrosti pomocou skúšobných skiel alebo foropteru, súčasne vyšetrenie vízu do diaľky a nablízko.
Subjektívne stanovenie astigmatickej refrakcie.
Objektívne stanovenie refrakcie. Vyšetrovacie postupy: skiaskopia, refraktometria, vyšetrenie automatickým refraktometrom.
Stanovenie šírky akomodácie.
Meranie polomeru zakrivenia rohovky.
Vyšetrenie subjektívnej ostrosti zraku (vrátane detí do šiestich rokov). Vyšetrenie zrakovej ostrosti do diaľky i nablízko pomocou Landoltových kruhov, E-hákov alebo podobných optotypov.
Objektívne stanovenie refrakcie u dieťaťa do skončenia šiesteho roku veku.
Vyšetrenie fokometrom.
Farmakologické testy pupily.
Stanovenie slzivosti – Schiermerov test.
Kontaktné šošovky (prvá aplikácia na jedno oko). Aplikácia a výber kontaktnej šošovky pre jedno oko vrátane merania zakrivenia rohovky, vyšetrenie štrbinovou lampou a stanovenie objemu slznej sekrécie. Prvá aplikácia šošovky vôbec alebo nová aplikácia po pauze v nosení šošoviek viac ako jeden rok. Výkon sa realizuje na vlastnú žiadosť pacienta.
Kontaktná šošovka (kontrolné vyšetrenie jedného oka). Kontrola znášanlivosti naordinovanej kontaktnej šošovky na jedno oko alebo aplikácia iného typu kontaktnej šošovky s objektívnym určením refrakcie so zmeraním zakrivenia rohovky a vyšetrením štrbinovou lampou. Výkon sa realizuje na vlastnú žiadosť pacienta.
Kontaktné šošovky (kontrolné vyšetrenie oboch očí). Skúška nasadenia a znášanlivosti predpísaných kontaktných šošoviek na obidve oči, prípadne nasadenie iných kontaktných šošoviek vrátane objektívneho určenia refrakcie, merania zakrivenia rohovky a vyšetrenie štrbinovou lampou. Výkon sa realizuje na vlastnú žiadosť pacienta.
Kontaktná šošovka (tektonická alebo terapeutická). Aplikácia terapeutickej kontaktnej šošovky pri ťažkých ochoreniach rohovky alebo pri perforačnom poranení rohovky alebo aplikácia kontaktnej šošovky ako nositeľa terapeutického média. Výkon sa realizuje na vlastnú žiadosť pacienta.
Špeciálne zväčšovacie pomôcky na videnie. Ordinácia ďalekohľadových, lupových, prizmatických okuliarov.
Motorika očí kvalitatívne. Vyšetrenie heterofórie, pseudostrabizmu a strabizmu, krycí test, pohyblivosť.
Motorika očí kvantitatívne. Vyšetrenie heterofórie a strabizmu.
Kvantitatívne a kvalitatívne vyšetrenie binokulárneho videnia vrátane hodnotenia SMP, fúzie, šírky fúzie a stereopsie na synoptofore.
Kvantitatívne vyšetrenie binokulárneho videnia u dieťaťa do šiestich rokov vrátane hodnotenia SMP, fúzie, šírky fúzie a stereopsie na synoptofore.
Diferencujúca analýza a grafické znázornenie pohybových schopností oboch očí, Hess, Lancaster, Rybova tabuľa (najmenej deväť smerov pohľadu každého oka).
Diferencujúca analýza a grafické znázornenie pohybových schopností oboch očí, Hessov štít (najmenej 36 smerov pohľadu každého oka).
Aktívne pleoptické alebo ortoptické cvičenie, prvé sedenie.
Aktívne pleoptické alebo ortoptické cvičenie, následné sedenie.
Kampimetria do diaľky alebo nablízko. Vyšetrenie na zistenie centrálnych a paracentrálnych kotómov. Vyšetrovacie postupy: Amslerov test, Bierrumov štít a Haitzove tabuľky.
Projekčná perimetria oboch očí s označením rôznych prahov dráždivosti. Projekčná perimetria s použitím značiek rôznej veľkosti, intenzity a farby, projekčná perimetria, izopterová perimetria a dynamická perimetria.
Statická perimetria oboch očí pomocou počítačového perimetra. Vyšetrenie rozsahu zmien zorného poľa (kvantitatívnych aj kvalitatívnych) pomocou počítačového perimetra.
Vyšetrenie farbocitu pomocou farebných tabuliek: Ishihara, Velhagen, Riabkin.
Diferenčná zmyslová skúška farieb (test s farebnými vzormi, spektrálna kompenzačná metóda).
Prístrojové vyšetrenie farbocitu – anomaloskop.
Vyšetrenie citlivosti na kontrast.
Vyšetrenie adaptácie na tmu – adaptometria rýchla (nyctometria).
Vyšetrenie adaptácie na tmu – adaptometria klasická.
Vyšetrenie štrbinovou lampou: predného a (alebo) stredného segmentu oka, vyšetrenie predného segmentu fluoresceínom.
Gonioskopia.
Endotelová biomikroskopia.
Diasklerálne vyšetrenie (Lange).
Exoftalmometrické vyšetrenie (Hertel).
Fotodokumentácia predného segmentu.
Oftalmoskopia – vyšetrenie očného pozadia oftalmoskopom.
Fotodokumentácia očného pozadia.
Fluoresceínová angiografia očného pozadia vrátane aplikácie testovacej látky.
Fluoresceínová angiografia dúhovky a spojovky.
Diferenciácia a lokalizácia zmien sietnice panfundoskopom a vyšetrenie nepriamym oftalmoskopom.
Tonometria impresná.
Tonometria aplanačná a bezkontaktná.
Tonometria priebežná, tonografia, denná krivka, provokačné testy. Priebežné stanovenie IOT (vnútroočného tlaku), najmenej štyri tonometrické vyšetrenia, a (alebo) v prípade potreby stanovenie odtokového odporu pomocou tonometrie.
Elektrotonografické vyšetrenie s priebežnou grafickou registráciou.
Oftalmodynamometrické vyšetrenie.
Meranie akumulácie P 32.
Biometria oka (očí), A-scan. Meranie osovej dĺžky alebo úsekov očnej osi pomocou ultrazvukovej biometrie vrátane grafickej alebo obrazovej dokumentácie, v prípade potreby aj porovnávacie vyšetrenie druhého oka a (alebo) výpočet vnútroočnej šošovky (VOŠ).
Ultrazvuková biometria oka pomocou A-scanu.
Pachymetria rohovky. Meranie hrúbky rohovky jedného oka ultrazvukovým pachymetrom vrátane obrazovej a grafickej dokumentácie, v prípade potreby porovnávacie vyšetrenie druhého oka.
Topografia rohovky.
Sonografické vyšetrenie oka pomocou B-scanu.
Kvalitatívna diferenciácia intrabulbárnych, extrabulbárnych cudzích telies, Roperov-Hallov lokalizátor.
Aplikácia liekov pomocou injekcií subkonjunktiválne, parabulbárne, retrobulbárne.
Výter zo spojovkového vaku na kultiváciu a citlivosť.
Elektroepilácia, kryoepilácia rias, za každé ošetrenie. Odstránenie chybne rastúcich rias.
Odstránenie voľného cudzieho telesa zo spojovky alebo mechanická epilácia mihalníc jedného oka.
Ošetrenie erózie rohovky spôsobenej cudzím telesom.
Incízia hordeola, ošetrenie drobných úrazov, napríklad oderky mihalníc, punkcia abscesu.
Excochleácia chalazea.
Odstránenie cudzích telies z povrchu rohovky, kalcifikátov spojovky alebo z mäkkých častí mihalníc. Inštrumentálne odstránenie pod štrbinovou lampou.
Odstránenie cudzích telies infiltrovaných do rohovky alebo do spojovky. Odstránenie hlboko lokalizovaného cudzieho telesa z rohovky alebo zo spojovky.
Odstránenie inveterovaného cudzieho telesa z rohovky alebo z kože s odstránením reziduálneho lôžka.
Odstránenie rohovkových alebo korneosklerálnych stehov.
Rezíduá po cudzom telese – odstránenie, prípadne pri rozsiahlom náleze vyfrézovanie lôžka.
Odstránenie spojovkového alebo mihalnicového nádoru (abrázia, excízia alebo deštrukcia kryosondou alebo laserovým lúčom).
Stenóza slzných ciest (dilatácia, preplach, prípadná sondáž).
Stenóza slzných ciest u detí (sondáž, preplach, test priechodnosti fluoresceínom).
Operácia slzných bodov – pri everzii slzných bodov.
Discízia striktúry slzných ciest.
Zavedenie mäkkej trvalej alebo dočasnej sondy do slzných ciest, eventuálne s fixáciou stehom.
Kantotómia.
Prenikajúca rana viečka jednoduchá.
Chirurgické uvoľnenie zrastov spojovky bez plastického krytia.
Pterygium – ablácia.
Pasívna skúška hybnosti očných svalov jedného oka alebo oboch očí pomocou pinzety (vrátane lokálnej anestézie).
Chemické poleptanie rohovky – abrázia rohovky (jódom alebo kyselinou mliečnou).
Abrázia rohovky mechanická.
Termo- alebo kryoterapia rohovky a (alebo) spojovky.
Šošovka – discízia sekundárnej katarakty YAG laserom.
Cyklokryopexia alebo cyklodiatermia.
Laserová operácia v dúhovkovo-rohovkovom uhle, trabekuloplastika, gonioplastika, iridotómia, synechiolýza.
Koagulácia sietnice a cievovky (laserom, xenónom, kryoaplikátorom a diatermoaplikátorom) jedného oka.
Následná koagulácia sietnice a cievovky (laserom, xenónom, kryoaplikátorom, diatermoaplikátorom).
Elektrofyziologické vyšetrovacie metódy v oftalmológii – zrakové evokované potenciály (EVP), elektroretinografia (ERG), elektrookulografia (EOG), elektromyografia (EMG), nystagmografia (ENG).
Oftalmologické vyšetrenie na vodičský preukaz (zraková ostrosť, refrakcia, farbocit, orientačne zorné pole, nyktometria).
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť pacienta, pred kozmetickou aplikáciou botulotoxínu v oblasti oka.

Jednodňová zdravotná starostlivosť - JZS - výkony hradené z verejného poistenia


JEDNODŇOVÁ ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ - JZS - VÝKONY HRADENÉ Z VEREJNÉHO POISTENIA (ak sú na pracovisku vykonávané)
Operácia sivého zákalu s implantáciu umelej vnútroočnej šošovky.
Sekundárna implantácia intraokulárnej šošovky do predej očnej komory alebo do sulcus ciliare.
Operácia sekundárnej katarakty.
Plastické operácie na mihalniciach (ektropium, entropium, blefarochalázia) zo zdravotných dôvodov.
Elektroepilácia.
Operácia pterýgia – ablácia a plastika.
Operácia nádorov mihalníc.
Operácie slzných bodov a slzných ciest.
Tarzorafia.
Operácia zrastov spojovky (operácia zrastov spojovky s voľným transplantátom).
Intravitreálna aplikácia liekov (v cene výkonu je zahrnutá cena lieku aj podanie lieku).
Laserová koagulácia sietnice.
Operácia sekundárnej katarakty laserom.
Opeárcia glaukómu filtračná.
Operácia glaukómu laserom.
Operácia glaukómu kryom.

Cenník je platný od 21. 3. 2024.

Cenník na stiahnutie tu.

Možnosti platby


Platbu za zákroky môžete uskutočniť priamo v našom očnom centre - v hotovosti alebo platobnou kartou. V prípade vybraných operačných zákrokov je možné využiť našu ponuku OPERÁCIA NA SPLÁTKY. Radi Vám poskytneme všetky potrebné informácie.