Liečba vekom podmienenej makulárnej degenerácie – Síť očních klinik Lexum
Liečba vekom podmienenej makulárnej degenerácie

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) je závažné ochorenie očí, ktoré postihuje predovšetkým staršie osoby. Je hlavnou príčinou slepoty a poškodenia zraku v Európe. Je preto kľúčové odhaliť ochorenie včas a zahájiť jeho liečbu čo najskôr. Na očnej klinike Lexum je po splnení podmienok liečba VPDM hradená zdravotnými poisťovňami.

Chcem sa objednať

Biologická liečba VPDM na očných klinikách Lexum

Pri liečbe vlhkej formy vekom podmienenej degenerácie makuly je rozhodujúce jej včasné zahájenie, inak pacientovi hrozí závažné poškodenie zraku. Samotný zákrok je prakticky bezbolestný. Vyžaduje úzku spoluprácu pacienta s ošetrujúcim lekárom.

Prečo si zvoliť pre liečbu VPMD očnú kliniku LEXUM?

 • Liečba VPMD je na našich klinikách hradená všetkými tuzemskými zdravotnými poisťovňami.
 • Zakladáme si na nadštandardnej starostlivosti s moderným technologickým a prístrojovým zázemím.
 • Máme krátke objednávacie termíny na vyšetrenie aj aplikáciu.
 • Vykonali sme už tisíce úspešných zákrokov liečby VPMD.
 • Máme skúsený a stabilný tím očných špecialistov.
 • Poskytujeme komplexnú očnú starostlivosť naprieč sieťou očných kliník Lexum.

Čo je vekom podmienená degenerácia makuly?

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) je závažné ochorenie očí, ktoré môže viesť k rýchlemu a závažnému poškodeniu zraku.

Makulárna degenerácia postihuje centrálnu  časť sietnice – tzv. žltú škvrnu (makulu). Pri jej poškodení  má pacient problém rozlišovať detaily, čo sa často prejavuje pri čítaní alebo lúštení krížovky. Pacient ťažko rozpoznáva známe tváre alebo nedokáže prečítať číslo autobusu. Toto ochorenie progreduje spravidla rýchlo, preto pre jeho úspešnú liečbu je kľúčové včasné rozpoznanie a zahájenie liečby.

Ochorenie sa najčastejšie vyskytuje u osôb starších ako 65 rokov, ale môže sa objaviť aj skôr.

Suchá forma VPDM postihuje zhruba 90% pacientov. Približne u 10% z nich dochádza k výraznej strate zraku. Táto forma makulárnej degenerácie sa prejavuje zánikom svetlocitlivých a pigmentových buniek sietnice s následným vznikom výpadku v centre zorného poľa. Typickým prejavom je nahromadenie patologických teliesok nazývaných „ drúzy“ v hĺbke sietnice. Sietnica sa časom stenšuje, odumiera a stráca svoju funkciu. Zraková ostrosť, a tým schopnosť vidieť detaily, sa  tak postupne zhoršuje.

Vlhká forma VPDM postihuje približne 10% pacientov, ale zhruba 90% z nich bez liečby príde o použiteľný zrak. Pri vlhkej forme degenerácie makuly dochádza k abnormálnému prerastaniu nových ciev do žltej škvrny (makuly). Cievy prepúšťajú tekutinu a následkom jej nahromadenia vzniká opuch makuly. Pri závažnejšom postihnutí môže dôjsť aj ku krvácaniu. Degenerácia spôsobuje zhoršovanie centrálneho videnia. Žltá škvrna je ťažko poškodená  a stráca svoju funkciu. K strate zraku potom dochádza rýchlo, obvykle v priebehu pár týždňov alebo mesiacov.


Príznaky makulárnej degenerácie

VPMD nastupuje obvykle nenápadne a málokto sám rozpozná príznaky ochorenia. Ochorenie sa často vyskytne najprv len na jednom oku. Preto je dôležité od 40. roku života pravidelne navštevovať očného lekára. Ten dokáže včas rozpoznať rizikové faktory a počínajúce  ochorenie  a odporučí pacienta na špecializované pracovisko. V domácich podmienkach si pacient môže jednoducho otestovať svoj zrak pomocou Amslerovej mriežky.

Najčastejšie prejavy VPMD

 • Strata ostrého detailného videnia (napr. nerozpoznáte číslo autobusu, detaily tváre atď.)
 • Farby strácajú svoju intenzitu.
 • V zornom poli sa objavujú sivasté miesta.
 • Rovné línie vidíte zvlnené, napríklad pri čítaní. Písmenká poskakujú a vypadávajú.
 • Vidíte obrysovo, dochádza k zníženiu a výpadku centrálnej zrakovej ostrosti. Ako keby ste videli rám obrazu a nie to, čo je namaľované na plátne.

Otestujte si zrak pomocou Amslerovej mriežky

Máte podozrenie, že vaši blízki či priamo Vy trpíte degeneráciou makuly? Urobte si jednoduchý a rýchly test pomocou tzv. Amslerovej mriežky. Na nej je možné ľahko rozoznať deformáciu obrazu, zahmlenie detailov, rozmazané alebo chýbajúce body či tmavé škvrny.

Amslerovu mriežku si vytlačte a umiestnite napríklad na chladničku. Pravidelne tak môžete kontrolovať prípadný vznik ochorenia.

Ako používať Amslerovu mriežku:

 1. Na Amslerovu mriežku se pozerajte vždy len jedným okom. Ak používate okuliare na čítanie, tak s nimi.
 2. Pri dostatočnom osvetlení držte mriežku vo vzdialenosti 35-40 cm pred očami tak, akoby ste chceli čítať.
 3. Zakryte si jedno oko a zamerajte sa na bod v strede mriežky.
 4. Pozorujte, či vidíte všetky štvorce, všetky štyri rohy mriežky a či sa mriežka hmlí, je rozmazaná, alebo se mení jej tvar.
 5. Takisto postupujte aj pri druhom oku.
 6. Ak na mriežke vidíte zmeny, zavolajte do Očného centra Sokolík na tel.č. 0904 146 537 a objednajte sa na vyšetrenie sietnice.

 Amslerovu mriežku si môžete nechať zaslať e-mailom.


Ako sa lieči degenerácia makuly?

Liečba vlhkej formy VPDM je dlhodobá a vyžaduje spoluprácu pacienta, jeho očného lekára a ďalších špecialistov. Veľmi dôležité v liečbe vlhkej formy VPDM je dodržiavanie termínov aplikácií špeciálnych biologických liekov, tzv. anti-VEGF preparátov. Tieto lieky majú za úlohu potlačiť nežiadúci rast nových ciev v oblasti žltej škvrny (makuly).

Biologická liečba vlhkej formy VPDM je pre pacientov, ktorí spĺňajú podmienky, hradená slovenskými zdravotnými poisťovňami. Pacienti, ktorí podmienky nespĺňajú, majú možnosť si liečbu uhradiť sami. Vzhľadom k závažnosti a rýchlej progresii tohto ochorenia môžete na očných klinikách Lexum počítať s krátkymi objednávacími lehotami a s garanciou optimálnej liečebnej schémy.

V prípade suchej formy VPDM aktuálne neexistuje žiadna bežne dostupná liečebná možnosť. Pacientom s výraznými prejavmi suchej formy VPMD odporúčame preventívne užívať podporné prostriedky, ktoré spomaľujú šírenie ochorenia. Tie si môžete zakúpiť v lekárni  či u nás na recepcii. Konkrétne ide o dennú dávku vitamínu C (500 mg), vitamínu E (400 iu), luteínu (10 mg), zeaxantínu (2 mg), zinku (80 mg) a medi (2 mg).


Priebeh liečby vlhkej formy VPDM v Očnom centre Sokolík v rámci kliniky Lexum

Ak pacient spĺňa všetky podmienky na liečbu hradenú zdravotnou poisťovňou, naplánuje ošetrujúci lekár biologickú liečbu formou aplikácie anti-VEGF lieku (injekcie).
Po aplikácii sa po 4-8 týždňoch vykonáva komplexná kontrola a vyhodnotenie priebehu liečby pomocou OCT, prípadne OCT angio- prístroja.
Pri dobrej odozve na liečbu sa intervaly medzi aplikáciami postupne predlžujú až do doby ustálenia nálezu.
Ak sa v priebehu liečby preukáže aplikácia injekcií ako neúčinná, v liečbe sa ďalej nepokračuje.

Pred samotným zahájením liečby vlhkej formy VPDM sa na očnej klinike Lexum vykonáva podrobné vstupné vyšetrenie.

 • Očný lekár skontroluje vaše očné pozadie a posúdi jeho zmeny.
 • Vnútroočný nález je lepšie hodnotiteľný pri rozšírenej zrenici, čo docielime aplikáciou kvapiek do očí, tzv. rozkvapkaním.
 • Pri špecializovanom vyšetrení sa často používa aj fotografia sietnice.
 • Veľmi dôležitým vyšetrením je OCT (optická koherenčná tomografia), ktorá poskytuje detailné vyšetrenie vrstiev sietnice a je dôležitá pre hodnotenie vývoja nálezu v čase.
 • Aby sme zistili i detailný stav drobného cievneho riečiska a odhalili tak ochorenie včas, vykonávame špeciálne vyšetrenie- OCT angiografiu. Toto presnejšie vyšetrenie nám umožňuje vidieť, ako novotvorené cievy vyzerajú, či miznú, alebo naopak pribúdajú, ako zaberá stanovená liečba a či je účinná.
 • Vyšetrenie OCT a OCT angiografia je bezbolestné. Nie je však hradené zdravotnou poisťovňou a jeho cena je 30 eur.

Pacienti sú vyšetrovaní pred každou aplikáciou lieku taktiež pomocou čítania písmen na tzv. ETDRS optotype (tabuľke).

Snažíme se liečbu zahájiť čo najskôr, aby nedochádzalo k zhoršovaniu zraku. Aplikácia prebieha rýchlo. Niektorí pacienti subjektívne tvrdia, že to „zatlačí a málinko zabolí“, ale väčšinou a objektívne prakticky nič nepocítia. Aplikácia lieku trvá len pár minút, celkovo s predchádzajúcimi vyšetreniami však na klinike strávite 2-3 hodiny.


Prevencia vzniku makulárnej degenerácie

U vekom podmienenej makulárnej degenerácie poznáme dedičné rizikové faktory. Ak máte vo svojej rodine predka, ktorý trpí makulárnou degeneráciou, je zvýšená šanca, že sa u vás VPDM prejaví tiež.

Zvýšené riziko vzniku degeneráce Makuly máte, ak:

 • ste fajčiar
 • v nadmernom množstve konzumujete potraviny bohaté na nasýtené tuky
 • máte nadváhu alebo zvýšenú hladinu cholesterolu
 • máte neliečený vysoký krvný tlak
 • máte problémy so srdcom
 • máte prejavy tohto ochorenia v rodine

Vzniku ochorenia môžete predísť dodržiavaním zdravého životného štýlu vrátane vyváženej stravy bohatej na vitamíny, minerály a stopové prvky. Nemali by ste fajčiť či trpieť nadváhou. Je nevyhnutné si oči chrániť pred slnečným žiarením používaním slnečných okuliarov.

Mám záujem o vyšetrenie

Pokiaľ máte záujem o vyšetrenie na našej klinike, radi vás objednáme.


Skúsenosti pacientov

Kliniky pre vašu liečbu