Liečba zeleného zákalu – Síť očních klinik Lexum
Liečba zeleného zákalu

Zelený zákal (glaukóm) sa vo väčšine prípadov spočiatku neprejavuje žiadnymi príznakmi. Postupnému zhoršovaniu zraku alebo jeho úplnej strate môžete predísť len pravidelnou preventívnou návštěvou očného lekára. Liečbu zeleného zákalu je potrebné zahájiť včas, pretože poškodenie očného nervu je nevratné.

Chcem sa objednať

Liečba zeleného zákalu na klinikách LEXUM

Základom liečby zeleného zákalu je zníženie vnútroočného tlaku. Práve nadmerne zvýšený vnútroočný tlak býva hlavnou príčinou poškodenia nervového tkaniva oka. Glaukóm môže odhaliť vyšetrenie na prístroji nazývanom OCT (optická koherenčná tomografia).

Pri liečbe zeleného zákalu sa v prvom rade používajú očné kvapky. V prípade akútneho záchvatu glaukómu sa používajú celkovo pôsobiace látky (blokátory enzýmov alebo hyperosmotické látky) v kombinácii s očnými kvapkami. Pokiaľ očné kvapky nezaberajú a nedarí sa znížiť vnútroočný tlak, očný lekár rozhodne na základe podrobného vyšetrenia o laserovom zákroku (laserová trabekuloplastika, laserová iridotómia) alebo chirurgickom zákroku (operácii). Cieľom je zníženie vnútroočného tlaku a tým spomalenie postupu ochorenia. Operácia sa vykonáva ambulantne v lokánej, alebo celkovej anestéze. To znamená, že pôjdete v deň operácie domov.

Prečo si zvoliť pre liečbu zeleného zákalu očnú kliniku LEXUM?

  • Máme za sebou už 30 rokov skúseností.
  • Poskytujeme konzervatívnu aj chirurgickú liečbu zeleného zákalu.
  • Liečba je hradená zo zdravotného poistenia.
  • Pri diagnostike zeleného zákalu využívame moderné vyšetrovacie metódy.

Čo je zelený zákal (glaukóm)?

Zelený zákal, odborne nazývaný glaukóm, je ochorenie, ktoré je spôsobené postupným odumieraním vlákien očného nervu. Tie prenášajú zrakové informácie zo sietnice do mozgu. Hlavnou príčinou rozvoja zeleného zákalu býva zvýšený vnútroočný tlak. Zelený zákal je vo väčšine prípadov spočiatku nenápadný a bez viditeľných príznakov. Pokiaľ sa ale nelieči správne a včas, môže dôjsť k nevratnej strate zraku.

Iným typom je akútny záchvat glaukómu. V tomto prípade má ochorenie rýchly priebeh a typickými príznakmi sú zhoršenie zraku, bolesť hlavy a pocit na zvracanie.


Ako predísť zelenému zákalu?

Poškodenie očného nervu je nevratné, preto je veľmi dôležité chodiť ku svojmu spádovému očnému lekárovi na preventívne prehliadky a odhaliť tak prípadný zelený zákal čo najskôr.
Od 45. roku by mal každý navštevovať svojho očného lekára každé dva roky.

Mám záujem o vyšetrenie

Pokiaľ máte záujem o vyšetrenie na našej klinike, radi vás objednáme.


Skúsenosti pacientov

Kliniky pre vašu liečbu