PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M. – Síť očních klinik Lexum

PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M.

Konateľ

PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL.M.

Jeho profesná kariéra je bohatá na pracovné skúsenosti a zároveň inšpirujúca dosiahnutými výsledkami. Na vrcholových manažérskych pozíciách sa pohybuje viac ako 20 rokov. V minulosti pôsobil na pozícii generálneho riaditeľa vo farmaceutickej spoločnosti Pfizer, v distribučných spoločnostiach Phoenix a ViaPharma alebo vo farmaceutickej spoločnosti Omega Pharma.

Od júna roku 2018 je generálnym riaditeľom siete očných kliník Lexum. Počas jeho pôsobenia sa v Lexum realizuje mnoho významných míľnikov, ako je vstup nového investora H2 Equity Partners, otvorenie nového refrakčného centra na pražskej klinike alebo akvizície očných kliník, ambulancií a očných optík Top Esthetic.

Od februára 2023 pôsobí ako konateľ Očného centra Sokolík. Michal ďalej zastáva pozíciu predsedu predstavenstva Združenia ambulantných poskytovateľov očnej chirurgie SAPOCH, z.s., ktoré zastupuje cez 90 % celého českého trhu ambulantných poskytovateľov očnej chirurgie pre rokovania s platcami, regulátormi a štátnymi autoritami o dostupnosti, kvalite a cenách komplexnej očnej starostlivosti. Michal je aj naďalej výkonným tajomníkom asociácií AVEL v SR a AVEL na Slovensku (Asociácia veľkodistribútorov liečiv), kde sa aktívne podieľa na formovaní a kultivácii trhového prostredia liekového distribučného reťazca v rámci rokovaní s liekovými autoritami, štátnymi regulátormi a platcami.

V práci sa orientuje na inováciu, pozitívnu motiváciu, zodpovednosť a osobnú integritu. Medzi jeho morálne hodnoty patrí rešpekt a ľudský prístup. Michal vyštudoval Farmaceutickú fakultu VFÚ v Brne. Doktorát z farmácie získal v Belgicku a titul MBA Senior Executive vo Veľkej Británii. Aktuálne dokončil štúdium LLM na právnickej fakulte UK v Prahe.

Vo voľnom čase sa rád venuje rodine, fitness a tenisu.