Mgr. Lenka Tomanová – Síť očních klinik Lexum

Mgr. Lenka Tomanová

Konateľka

Mgr. Lenka Tomanová

Má za sebou viac ako 20-ročné skúsenosti s riadením financií vo významných spoločnostiach. Pracovala napríklad pre Pricewaterhouse Coopers, GTS, T-Mobile alebo Metro.

Od februára 2023 pôsobí ako konateľka Očného centra Sokolík. Zároveň je finančnou riaditeľkou siete očných kliník Lexum a členkou predstavenstva. 

V Lexum je zodpovedná za strategické riadenie financií, plánovanie cash flow, komunikáciu s finančnými inštitúciami a audítormi. Úspešne zložila odborné skúšky z oblasti medzinárodného účtovníctva v rámci kvalifikácie ACCA.

Lenka je absolventkou Matematicko-fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. 

Vo voľných chvíľach sa venuje rodine, relaxuje pri hraní golfu alebo čítaní kníh.