MUDr. Ivan Stanynec – Síť očních klinik Lexum

MUDr. Ivan Stanynec

manažér očnej kliniky Lexum v Tábore a lekár na očnej klinike Lexum v Mladej Boleslavi

Po ukončení Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Plzni pracoval v Nemocnici Teplice a absolvoval stáže na očnej klinike FN Kralovské Vinohrady pod vedením doc. MUDr. Pavla Studeného, Ph.D., MHA. Absolvoval kataraktovú školu v Rakúsku aj v Prahe. Od roku 2014 pôsobil na očnej klinike Top Esthetic, atestoval v roku 2020. Súčasťou tímu očnej kliniky Lexum je od roku 2021. 

Špecializuje sa na  

  • operácie sivého zákalu
  • predoperačné vyšetrenia.

Pravidelne sa zúčastňuje tuzemských aj zahraničných stáží a ako lektor odovzdáva skúsenosti začínajúcim lekárom na Kataraktovej škole.