MUDr. Andrea Falátová – Síť očních klinik Lexum

MUDr. Andrea Falátová

oftalmológ

MUDr. Andrea Falátová je absolventkou Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Na Slovenskej zdravotníckej univerzite získala v roku 1998 atestačnú skúšku v obore oftalmológia I. stupňa a v roku 2002 atestačnú skúšku v obore oftalmológia II. stupňa. 

Od roku 1994 pôsobí ako sekundárny lekár na očnom oddelení FNsP, Žilina. Od roku 2022 tu pôsobí ako zástupca primára. 

Od januára 2023 je zároveň súčasťou chirurgického tímu Očného centra Sokolík. 

Špecializuje sa na: 

  • liečbu sivého zákalu
  • liečbu sietnice a sklovca
  • makulárna poradňa
  • široký rozsah diagnostických, konzervatívnych a chirurgických liečebných postupov

Pravidelne sa zúčastňuje odborných vzdelávacích akcií, je členkou Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej oftalmologickej spoločnosti.