MUDr. Karin Korytková – Síť očních klinik Lexum

MUDr. Karin Korytková

lekárka

MUDr. Karin Korytková je absolventkou Lekárskej fakulty Ostravskej univerzity v odbore všeobecné lekárstvo. V súčasnosti je zaradená v špecializačnom programe v odbore oftalmológia na SZU v Bratislave. 

V Očnom centre Sokolík pracuje od septembra 2019. Od roku 2023 ako vedúci lekár pre ambulantnú prevádzku a aplikačné centrum. 

Venuje sa komplexnej starostlivosti o pacientov so zameraním na ochorenie sietnice a sklovcové zákaly. Zaoberá sa laserovým zákrokom v liečbe druhotného sivého zákalu, diabetickej  retinopatie a iných sietnicových patológií a laserovým zákrokom v liečbe zeleného zákalu. Na operačnej sále sa s ňou môžete stretnúť pri aplikáciách liečiv do sklovca ale aj pri plastických operáciách viečok. 

Aktívne sa zúčastňuje odborných stáží so zameraním na komplexnú diagnostiku a liečbu očných ochorení. 

Voľný čas rada trávi pri odbornej literatúre, rada cestuje a športuje.