MUDr. Peter Mojžiš, Ph.D., FEBO – Síť očních klinik Lexum

MUDr. Peter Mojžiš, Ph.D., FEBO

chirurg, zastupujúci primár
MUDr. Peter Mojžiš, Ph.D., FEBO

MUDr. Peter Mojžiš, Ph.D., FEBO je absolventom Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

V roku 2001 zložil atestačnú skúšku v obore oftalmológia na SZÚ v Bratislave. V roku 2006 získal špecializovanú spôsobilosť na IPVZ v Prahe a následne úspešne zložil európsku atestačnú zkúšku FEBO v Paríži. V roku 2007 obhájil dizertačnú prácu a získal titul Ph.D.

V rokoch 2006 – 2018 pôsobil na Očnom oddelení Havlíčkův Brod na pozícii primára, zároveň od roku 2012 – 2022 na pozícii lekárskeho riaditeľa Premium Clinic Teplice. Od roku 2020 je odborným asistentom na 3. lekárskej fakulte UK v Prahe a školiteľom Ph.D. v obore experimentálnej chirurgie.

Od januára 2023 je zároveň súčasťou tímu Očného centra Sokolík, kde pôsobí ako chirurg, zastupujúci primár.

Špecializuje sa na:

  • liečbu sivého zákalu
  • refrakčnú vnútroočnú chirurgiu
  • liečbu sietnice a sklovca

S viac ako 40 000 vykonanými operáciami katarakty a refrakčnej výmeny vnútroočných šošoviek sa MUDr. Peter Mojžiš zaraďuje medzi veľmi skúsených očných chirurgov. MUDr. Peter Mojžiš je členom České lékařské společnosti (ČLK), České společnosti kataraktové a refrakční chirurgie (ČSRKCH) a European Society of Cataract and Refractive Surgeons (ESCRS).

Pôsobí ako hlavný investigátor v klinických štúdiách na hodnotenie efektivity multifokálnych vnútroočných šošoviek pre firmu Carl Zeiss Meditech.

Je autorom alebo spoluautorom mnohých odborných publikácií doma aj v zahraničí.