MUDr. Erika Dugová – Síť očních klinik Lexum

MUDr. Erika Dugová

primárka, oftalmológ

MUDr. Erika Dugová je veľmi skúsenou oftalmologičkou s takmer 15-ročnou praxou.

Pani doktorka Dugová vyštudovala lekársku fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, odbor všeobecné lekárstvo. V roku 2012 úspešne zložila atestáciu v odbore oftalmológia.

V rokoch 2007 – 2022 pôsobila MUDr. Dugová na očnom oddelení Krajskej nemocnice Tomáša Baťu v Zlíne, v rokoch 2018 – 2022 ako primárka očného oddelenia KNTB v Zlíne a zároveň ako primárka očného oddelenia Vsetínskej nemocnice. Následne zastávala pozíciu primárky očného oddelenia Uherskohradišťskej nemocnice, od januára 2024 sa stáva primárkou očnej kliniky Lexum v Trenčíne na Slovensku.

MUDr. Erika Dugová sa špecializuje predovšetkým na:

• pedooftalmológiu, teda vyšetrenie a operatívu strabizmu u detí vrátane metódy nastaviteľných stehov, vyšetrenie a liečbu retinopatie u nedonosených detí a aplikáciu antiVEGF a laserovej terapie u nedonosených detí,

• strabizmus dospelých zahŕňajúci vyšetrenie strabizmu a následné operácie konkomitantných i inkomitantných foriem strabizmu metódou nastaviteľných stehov, transpozičné a faden operácie strabizmu, operácie strabizmu pri endokrinnej orbitopatii alebo operácie nystagmu,

• ochorenie sklovca a sietnice, kde sa zaoberá konzervatívnou a chirurgickou liečbou vekom podmienenej makulárnej degenerácie, diabetickej retinopatie, makulárnych dier či oklúzií,

• plastické operácie očných viečok, lalokové plastické operácie a iné extraokulárne výkony.

Venuje sa aj operatíve sivého zákalu, antiglaukómovým operáciám a úrazovej očnej chirurgii.

Pani primárka má od roku 2013 licenciu na výkon samostatnej praxe a od roku 2017 licenciu na výkon primára, strabologickú licenciu, certifikáty na aplikáciu kyseliny hyalurónovej, Botoxu či aplikáciu liftingových nití.

Je členkou Českej oftalmologickej spoločnosti, Slovenskej oftalmologickej spoločnosti, Českej spoločnosti detskej oftalmológie a strabológie a Českej vitreoretinálnej spoločnosti (ČVRS).