MUDr. Věra Trnková, Ph.D. – Síť očních klinik Lexum

MUDr. Věra Trnková, Ph.D.

lekárka na očnej klinike Lexum v Brne

MUDr. Věra Trnková sa venuje oftalmológii od ukončenia štúdií na Lekárskej fakulte MU v Brne v roku 2002.

V roku 2007 získala špecializovanú spôsobilosť v odbore, o dva roky neskôr úspešne obhájila vedecký titul Ph.D. 

V roku 2013 získala licenciu Českej lekárskej komory pre výkon samostatnej praxe. 

Špecializuje sa najmä na 

  • diagnostiku a liečbu rohovkových ochorení,
  • refrakčnú chirurgiu a chirurgiu sivého zákalu.

Ako odborný asistent Lekárskej fakulty Masarykovej Univerzity sa podieľala na výučbe študentov všeobecného lekárstva a optometrie. 

Publikovala ako autorka a spoluautorka viacero odborných prác. Pani doktorka je členkou Českej lekárskej komory, Českej oftalmologickej spoločnosti a Českej spoločnosti refrakčnej a kataraktovej chirurgie.