S bolesťou v srdciach vam oznamujeme, že nas opustil náš pán primár MUDr. Ján Sokolík – Síť očních klinik Lexum
S bolesťou v srdciach vam oznamujeme, že nas opustil náš pán primár MUDr. Ján Sokolík
Hoci odišiel, navždy zostane v našich srdciach a srdciach pacientov pre svoju veľkú láskavosť, profesionalitu a ľudskosť. Pán primár, ďakujeme Vám za všetko, čo ste pre nás a pre pacientov urobili. Budeme na Vás s láskou a úctou spomínať. Nikdy nezabudneme!

20. prosince 2023