Naši pacienti budú mať prístup k najmodernejšej očnej starostlivosti – Síť očních klinik Lexum
Naši pacienti budú mať prístup k najmodernejšej očnej starostlivosti
Spoločnosť Lexum, člen medzinárodnej skupiny Optegra Group, ktorá prevádzkuje sieť očných kliník a ambulancií v Európe, sa stala novým majiteľom Očného centra Sokolík v Trenčíne a očnej ambulancie v Novom Meste nad Váhom.

21. října 2022

Nový majiteľ si naše Očné centrum Sokolík vybral aj z dôvodu, že patríme medzi najvýznamnejších poskytovateľov očnej starostlivosti v Trenčianskom kraji, dlhodobo pôsobíme na trhu a máme vynikajúcu reputáciu.

„Prispieť k vízii a posilniť portfólio spoločnosti Lexum je pre nás veľkou príležitosťou. Ako nového majiteľa očného centra Sokolík sme vybrali špičkového poskytovateľa starostlivosti a služieb v oblasti oftalmológie. Spolu sa budeme snažiť o zvyšovanie dostupnosti komplexnej očnej starostlivosti v našom regióne,“ hovorí o predaji MUDr. Ján Sokolík, hlavný lekár a spoluzakladateľ Očného centra Sokolík.

„Naša ambícia stať sa popredným poskytovateľom komplexnej očnej starostlivosti v stredoeurópskom regióne sa touto akvizíciou posunula bližšie k cieľu. Zároveň sa nám darí napĺňať víziu skupiny Optegra Group vybudovať európsku platformu komplexnej očnej starostlivosti,“ dodáva Michal Krejsta, PharmDr., MBA, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Lexum a.s.

Akvizíciou Očného centra Sokolík v Trenčíne a očnej ambulancie v Novom Meste nad Váhom rozšíri Lexum svoje existujúce portfólio na 8 kliník a 22 ambulancií v Českej a Slovenskej republike. „Dostupnosť komplexnej oftalmologickej starostlivosti sa tak dostane na nadnárodnú úroveň a pacientom ponúkneme plne integrovaný, unikátny model s troma kľúčovými piliermi – dostupnosť, kvalita a komplexnosť poskytovanej starostlivosti,“ hovorí PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Lexum a.s. Jedinečná platforma, rokmi osvedčená v rámci oftalmologickej starostlivosti na celom svete, spája služby očnej kliniky a ambulancie, čo prináša pacientom viacero benefitov.

O spoločnostiach LEXUM a OPTEGRA GROUP

Sieť očných kliník a ambulancií Lexum sa stará o zrak svojich klientov už od roku 1993. Viac ako 430 zdravotníkov odvtedy vykonalo viac ako 650 000 úspešných zákrokov a takmer 30 rokov poskytuje komplexné a prémiové služby v oblasti oftalmológie. Medzinárodná štúdia kvality ECOS zaradila Lexum medzi najlepšie kliniky v Európe. Lexum ako jediná sieť očných kliník a ambulancií v Českej republike spĺňa na všetkých svojich pracoviskách ukazovatele kvality stanovené najväčšou zdravotnou poisťovňou VZP ČR.

Lexum je od roku 2014 súčasťou medzinárodnej skupiny Optegra Group, ktorá aktuálne prevádzkuje 31 najmodernejších očných kliník a 32 očných ambulancií vo Veľkej Británii, Českej republike, Poľsku a teraz už aj v Slovenskej republike.

Ako jeden z najväčších poskytovateľov oftalmologickej starostlivosti má na českom trhu jedinečné postavenie. Zaoberá sa všetkými segmentmi oftalmológie – liečbou sivého zákalu, vekom podmienenej degenerácie makuly, operáciami sietnice a sklovca, transplantáciou rohovky, refrakčnou a laserovou chirurgiou, liečbou zeleného zákalu, škúlením, plastickými operáciami a ďalšími očnými zákrokmi.

Zľava: Ing. Ondřej Pastucha, obchodný riaditeľ Lexum a.s., PharmDr. Michal Krejsta, MBA, generálny riaditeľ Lexum a.s., MUDr. Ján Sokolík, primár Očného centra Sokolík, s.r.o. a Mgr. Adam Janek, MHA, MBA, riaditeľ a konateľ Očného centra Sokolík, s.r.o.