MUDr. Veronika Kyselicová – Síť očních klinik Lexum

MUDr. Veronika Kyselicová

lekárka
MUDr. Veronika Kyselicová

MUDr. Veronika Kyselicová vyštudovala Lekársku fakultu SZU v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo. V súčasnosti je tu zaradená aj v špecializačnom programe v odbore oftalmológia. 

Počas štúdia pôsobila ako zdravotnícky asistent oddelenia centrálneho príjmu a centrálnych operačných sál v Univerzitnej nemocnici Bratislava. 

V Očnom centre Sokolík pracuje od septembra 2019. 

Venuje sa ambulantnej praxi so zameraním na všeobecnú oftalmológiu, sivý zákal, refrakčné chyby a niektorým laserovým zákrokom. 

Zúčastňuje sa odborných oftalmologických seminárov. 

Vo voľnom čase sa venuje bedmintonu, joge a lyžovaniu, rada varí, cestuje a spoznáva nové kultúry.