Lexum sa vďaka ďalším akvizíciám stalo najväčším poskytovateľom privátnej očnej starostlivosti na Slovensku – Síť očních klinik Lexum
Lexum sa vďaka ďalším akvizíciám stalo najväčším poskytovateľom privátnej očnej starostlivosti na Slovensku
Sieť očných kliník, ambulancií a optík Lexum, vedúci privátny poskytovateľ komplexneja prémiovej oftalmologickej starostlivosti v Českej republike, významne posilňuje svojupozíciu […]

30. dubna 2024

Sieť očných kliník, ambulancií a optík Lexum, vedúci privátny poskytovateľ komplexnej
a prémiovej oftalmologickej starostlivosti v Českej republike, významne posilňuje svoju
pozíciu aj na Slovensku. Lexum tak k svojej súčasnej pozícii lídra v Českej republike pridáva
ďalšie prvenstvo v podobe najväčšieho poskytovateľa komplexnej očnej starostlivosti
s významným 30 % trhovým podielom aj na Slovensku.
Začiatkom minulého roku rozšírila spoločnosť Lexum svoju pôsobnosť aj nad rámec Českej republiky.
Na slovenský trh vstúpila akvizíciou očnej kliniky Sokolík v Trenčíne a očného centra v Novom Meste nad
Váhom. V tomto roku sa spoločnosti Lexum podarilo úspešne dokončiť množstvo významných akvizícií
na Slovensku.
„Veľmi ma teší, že sme úspešne nadviazali na minuloročný vstup na slovenský trh a podarilo sa nám získať
viacero významných privátnych prémiových poskytovateľov očnej starostlivosti. Vďaka týmto úspešným
akvizíciám sa nám na Slovensku za necelé dva roky podarilo vytvoriť najväčšiu celonárodnú sieť privátneho
poskytovateľa komplexnej očnej starostlivosti s významným 30-percentným trhovým podielom. Lexum
Slovakia bude poskytovať prémiovú komplexnú oftalmologickú starostlivosť na 38 pracoviskách v celkovo
13 lokalitách naprieč celou krajinou – od Nového Mesta nad Váhom, cez Trenčín, Martin, Ružomberok,
Liptovský Mikuláš, Košice až po Michalovce. A to je obrovský krok vpred pre celú slovenskú oftalmológiu,“
uvádza PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL. M., generálny riaditeľ Lexum ČR a SR. Prvou z tohtoročných nadobudnutých spoločností sú súkromné očné kliniky 3F Mikrochirurgia oka v Košiciach a Michalovciach a OFTAL ER v Michalovciach s modernými komplexnými operačnými sálami, navyše s množstvom
všeobecných aj špecializovaných očných ambulancií, vrátane detskej oftalmológie, ktorých
v Košickom kraji nie je veľa. Ide o najvýznamnejších poskytovateľov komplexnej očnej starostlivosti
na východnom Slovensku. „Stať sa súčasťou Lexum je pre nás veľkou výzvou. Spoločne sa budeme usilovať o zvyšovanie dostupnosti a kvality komplexnej očnej starostlivosti na východnom Slovensku
a vytvorenie plne integrovaného modelu klinika, ambulancia- optika, kde je stredobodom záujmu
uspokojenie potreby najlepšieho klinického výsledku videnia a osobnej spokojnosti všetkých
potrebných pacientov,“ hovorí MUDr. František Daboczi, prednosta a riaditeľ očnej kliniky 3F Mikrochirurgia oka.

Do portfólia spoločnosti Lexum Slovakia sa ďalej pripojila privátna očná klinika Oftum v Košiciach so špecializáciou na vysoko prémiovú refrakčnú chirurgiu a operácie sivého zákalu.

K predaju našej spoločnosti sme sa rozhodli pristúpiť na základe posúdenia strategických cieľov a možnosti ďalšej expanzie. Veríme, že tá najlepšia starostlivosť, ktorú našim klientom a pacientom už viac než 20 rokov prinášame, sa vďaka zaradeniu pod spoločnosť Lexum ešte viac posilní“, uvádza prof. MUDr. Tomáš Juhás, DrSc., prednosta a riaditeľ očnej kliniky Oftum Košice.

V Žilinskom kraji ďalej  Lexum úspešne získalo aj spoločnosť UVEA Mediklinik so sídlom v Martine, ktorá vďaka 2 očným klinikám, 5 očným centrám so 14 ambulanciami a 4 optikám pokrýva oftalmologickú starostlivosť o klientov v celom kraji. Ide o pracoviská v Martine, Námestove, Liptovskom Mikuláši, Ružomberku, Dolnom Kubíne a Turčianskych Tepliciach.

„Prispieť k vízii a posilniť portfólio Lexum je pre nás veľkou príležitosťou. Pre predaj našej siete sme zvolili prémiového poskytovateľa starostlivosti a kvality služieb v oblasti oftalmológie. Naším cieľom je dostupnosť kvalitnej komplexnej starostlivosti a budovanie celonárodnej štruktúry, ktorá bude zamestnávateľom prvej voľby pre ďalšie generácie oftalmológov, optometristov a optikov, a zároveň partnerom prvej voľby pre pacientov, platcov a regulátorov,“ uvádza MUDr. Michal Králik, riaditeľ očnej siete UVEA Mediklinik.

„Lexum Slovakia disponuje takmer 300 zdravotníckymi odborníkmi a má viac než 20 rokov skúseností s komplexnou prémiovou očnou starostlivosťou vo všetkých segmentoch očnej medicíny – v liečbe sivého zákalu, refrakčnej a laserovej chirurgii, vo vekom podmienenej makulárnej degenerácii, chirurgii sietnice a sklovca, transplantácii rohovky a liečbe zeleného zákalu či škúlenia. Vďaka vytvoreniu celonárodnej siete poskytovateľov prémiovej očnej starostlivosti na slovenskom trhu napĺňame víziu skupiny Optegra Group vybudovať európsku platformu komplexnej očnej starostlivosti a rozvíjať tento krásny a ušľachtilý vedný odbor,“ dopĺňa PharmDr. Michal Krejsta, MBA, LL. M., generálny riaditeľ Lexum ČR a SR.