Liečba vekom podmienenej makulárnej degenerácie – Síť očních klinik Lexum
Liečba vekom podmienenej makulárnej degenerácie
Vekom podmienená makulárna degenerácia (VPMD) je u nás hradená zdravotnými poisťovňami. Riešte ju včas. K strate zraku dochádza rýchlo.

2. ledna 2024

Vekom podmienená makulárna degenerácia (VPMD) je u nás hradená zdravotnými poisťovňami. Riešte ju včas. K strate zraku dochádza rýchlo.