MUDr. Patrícia Gregušová – Síť očních klinik Lexum

MUDr. Patrícia Gregušová

lekárka
MUDr. Patrícia Gregušová

MUDr. Patrícia Gregušová s vyznamenaním ukončila štúdium na lekárskej fakulte UK v Bratislave, odbor všeobecné lekárstvo. V súčasnosti je zaradená v špecializačnom programe v odbore oftalmológia na SZU v Bratislave. 

V Očnom centre Sokolík pracuje od septembra 2022. 

Venuje sa komplexnej očnej ambulantnej starostlivosti o pacientov. 

Vo voľnom čase sa rada venuje športu, cestovaniu a rada trávi čas s rodinou a priateľmi.