MUDr. Martin Fučík – Síť očních klinik Lexum

MUDr. Martin Fučík

primár operačných sál a glaukómového centra očnej kliniky Lexum Praha Budějovická
MUDr. Martin Fučík

MUDr. Martin Fučík patrí k najskúsenejším očným chirurgom v Českej republike s najvyšším počtom vykonaných zákrokov. 

Špecializuje sa na 

  • mikrochirurgiu katarakty,
  • refrakčnú vnútroočnú chirurgiu,
  • diagnostiku a liečbu glaukómu.

Od augusta 2014 je primárom operačných sál a glaukómového centra pražskej kliniky Lexum. 

Je autorom viacerých odborných publikácií a statí zaoberajúcich sa najmä problematikou diagnostiky a liečby glaukómu. 

Ako jeden z operatérov sa na klinike Lexum aktívne podieľal na realizácii štúdie ECOS (European Cataract Outcome 

Study – Európska kataraktová štúdia). MUDr. Martin Fučík je členom Českej oftalmologickej spoločnosti, Českej glaukómovej spoločnosti a Českej lekárskej komory.