Doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D. – Síť očních klinik Lexum

Doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.

lekárska riaditeľka siete očných kliník Lexum
Doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D.

Doc. MUDr. Zuzana Hlinomazová, Ph.D. je erudovaným oftalmológom s 30-ročnou praxou. 

Je poprednou špecialistkou 

  • na chirurgickú liečbu sivého zákalu,
  • vnútroočnú refrakčnú chirurgiu,
  • rohovkové transplantácie,
  • diagnostiku rohovkových ochorení,
  • liečbu keratokónu,
  • očnú ultrasonografiu.

Počas svojej odbornej kariéry vykonala viac než 25 000 operácií sivého zákalu a vyše 1 600 rohovkových transplantácií. 

Venuje sa zavádzaniu nových diagnostických, terapeutických a chirurgických metód do oftalmológie, ako je metóda endoteliálnej transplantácie (DMEK) pri ochoreniach rohovky alebo diagnostika vírusových infekcií metódou PCR. 

V súčasnosti sa venuje postgraduálnej výučbe mladých lekárov v sieti očných kliník Lexum. 

Za súťažné odborné videá získala niekoľko cien, z ktorých k tým najviac ceneným patrí druhé miesto na Európskom kataraktovom kongrese v roku 2014 v kategórii Edukačných videí na tému Hra bublín – endoteliálna transplantácia.