Ďakujeme za Váš čas, ktorý ste venovali vyplneniu dotazníka.